Level25 + VF Dali Mraz X5B sticks

Level25 + VF Dali Mraz X5B sticks

20,80

Convenient Multipack that links drumsticks and Dali’s album Album Level25

1x LEVEL 25 music album

1x VF Dali Frost Drumsticks